Privacyverklaring

Dit document beschrijft ons beleid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw privacy is gewaarborgd.
Buram Electro B.V. respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. Wij nemen hiervoor de technische en organisatorische maatregelen die volgens de geldende wet- en regelgeving zijn vereist.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om:

  • aangekochte producten af te leveren
  • servicebezoeken uit te voeren
  • garanties op producten en reparaties (servicehistorie) te bepalen
  • brochures en productinformatie te versturen
  • te communiceren met dealers en dealermedewerkers

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
Bij aankoop van producten
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij servicebezoeken
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij aanvraag van brochures
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bezoek aan onze websites.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, bedrijfsvoering, of om een wettelijke reden. Dit kunnen zijn: opslag- en distributiepartners, webhostingpartners, dealers, accountants of bevoegde instanties.

Vragen, inzage, correctie of verwijdering.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, service of garantie of zo lang als de vereiste wettelijke bewaarplicht.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen aan privacy@buram.nl.

Deze privacyverklaring zullen wij indien nodig aanpassen.

Koop dit product online bij
Deze website functioneert niet optimaal in Internet Explorer. Voor een goed werkende website adviseren wij u een andere browser zoals bijvoorbeeld Google Chrome, Safari, Edge of Firefox te gebruiken. Internet Explorer is verouderd en de ondersteuning voor deze browser komt te vervallen. Microsoft adviseert daarom ook Internet Explorer niet meer te gebruiken.